tisdag 22 december 2015

Det är inte lätt

Vi sitter och tittar på (sveriges)tv och de har reklam om en film som kommer visas..

S: Vafö står e int när he ska koma?

Jag: No står e ju.

S: Nähä, ho sku man vet när hede e..

Jag: Men he står ju!

S: Annan dag!?

Jag: Ja!? På annandan.

S: Hu sko man veta när he e om he ba står att he kommer en annan dag!?

Jag: Men he e ju annandag jul! Int nu ba na random annan dag!

1 kommentar: